Echografie.nl

14-weken echo: jongen of meisje?

Vanaf 14 weken zwangerschap is het mogelijk om een geslachtsbepalende echo te laten maken.

Voor alle aanstaande ouders staat de gezondheid van hun baby centraal. Steeds meer aanstaande ouders kiezen er nu voor om het geslacht vooraf vast te laten stellen door een 14-weken echo of geslachtsbepaling-echo. De praktische voordelen – het inrichten van de babykamer en de aankoop van kleertjes in de juiste kleuren – zijn hierin dan vaak leidend.

Pas vanaf 14 weken kan met grote zekerheid het geslacht worden vastgesteld, maar bij twijfel moet je terugkomen. Soms is het dan ook beter om iets later te komen. Tijdens de 14-weken echo wordt behalve het geslacht natuurlijk ook de gezondheid en de ontwikkeling van het kindje beoordeeld, de groei gemeten en het gewicht bepaald. Natuurlijk kan – op jouw verzoek – het geslacht tijdens de echografie worden omzeild of op een briefje voor je worden geschreven. Het is belangrijk dat jij de informatie krijgt die jij wil. Ik denk graag met je mee.

In een enkel geval heeft jouw kindje nog geen zin om het geslacht te tonen of is er geen volledige duidelijkheid. Dit is bij echografie.nl geen enkel probleem; je mag dan gratis terugkomen voor een nieuwe echo. Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent over de dienstverlening en service.