Echografie.nl

Echoscopie


Echoscopie wordt ook wel echografie genoemd. Dit is de techniek die het mogelijk maakt om je baby in 3D of 2D weer te laten geven. Onze klanten zijn vaak nieuwsgierig hoe echoscopie nou precies in zijn werk gaat, daarom hier een eenvoudige uitleg van de werking.

Echoscopie of echografie is een techniek waarbij er gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven. Door middel van een echoapparaat worden deze geluidsgolven afgegeven richting de buik. Om ook daadwerkelijk de geluidsgolven te laten binnendringen is een laag gel nodig. De gebruikte geluidsgolven kunnen namelijk niet door een luchtspleet, hoe dun ook, heen komen. Het beeld ontstaat doordat deze geluidsgolven terugkaatsen op het vlak van de overgang tussen zachte en harde oppervlakten. Op deze manier krijgen wij verschillende details in beeld, zoals de grootte van het kind, de ligging van het kind en of er eventueel bepaalde afwijkingen zijn (bij een medische echo).

Bij 2D echoscopie ontstaat er een "platte", vaak zwart-wit, weergave van de structuren die de geluidsgolven weerkaatsen. Door deze informatie te verwerken met een computer die de beelden met een derde referentiefactor bewerkt kunnen we een driedimensionale projectie maken, de zogenaamde 3D echo. Als we dit beeld live in realtime bekijken spreken we over een 4D echo.

De geluidsgolven die bij echoscopie gebruikt worden hebben een zo hoge frequentie dat deze niet hoorbaar zijn voor het menselijk oor. Deze zijn overigens totaal niet schadelijk voor de moeder of het kind. Je kunt dus zorgeloos een pretecho laten maken!