Echografie.nl

Algemene Voorwaarden

 

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Echografie.nl verrichtte handelingen.
  • Het onderzoek zal uitsluitend door een ervaren gediplomeerd echoscopiste uitgevoerd worden.
  • Wij werken alleen op afspraak, ook 's avonds en op zaterdag.
  • Je kunt per mail een afspraak aanvragen of telefonisch. Om ongestoord de echo te kunnen uitvoeren vragen wij om je naam en tel. achter te laten dan wordt je zsm terug gebeld.
  • Er zijn geen nadelige gevolgen voor moeder of kind bekend, door het gebruik van echo-apparatuur, ondanks vele jaren onderzoek.
  • Er wordt door de zorgverzekeraar maar één 20-weken echo (SEO) vergoed.
  • Met veel zorg en deskundigheid wordt de 20 weken echo uitgevoerd. Garanties over de gezondheid van uw kindje zijn niet af te geven. Dit is van verschillende factoren afhankelijk. Ook als je een goede uitslag krijgt, kan jouw kindje een afwijking hebben. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, voor het missen of niet geven van een diagnose. Bij twijfel wordt je, in overleg met jouw behandelaar, doorverwezen voor een vervolgonderzoek.
  • Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.