Echografie.nl

Belangrijke links

Op deze pagina vindt je belangrijke links naar bijvoorbeeld enkele praktijken in de omgeving waarmee wij veel samenwerken. Een van de praktijken is zelfs gevestigd in hetzelfde pand als Echografie.nl.

Verloskundigenpraktijk Bergeijk - Westerhoven
Praktijk De Toekomst Valkenswaard

Wil je meer informatie over zorg in het algemeen of kraamzorg in het bijzonder en de daarbij geldende regels, dan kun je daarover heel veel vinden op de website van het RIVM.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Daar vindt je ook de link naar een folder met informatie over de 20 weken echo.
Folder 20 weken echo (RIVM) *PDF
Vanuit deze folder zijn ook links beschikbaar naar dezelfde folder in andere talen. In de talen Engels, Turks, Arabisch, Chinees, Papiamento, Duits, Spaans, Frans, Portugees en Pools kun je zo de belangrijke informatie lezen.

Naast de 20 weken echo folder vindt je op de website van het RIVM ook informatie over de Combinatie- en NIPT-test. Bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom kan de zwangere kiezen voor de combinatietest of de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Kwaliteitseisen en andere informatie over deze testen zijn te lezen via de voorgaande link.

Alle informatie staat ook nog eens vermeld op de website Mijn ongeboren kind. Hier heeft het RIVM de informatie over de 20 weken echo en de combinatie- en NIPT-test gebundeld.