Echografie.nl

Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best om de best mogelijke zorg te bieden en probeer hierbij een prettige en veilige omgeving te creëren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over mijn  zorg. Neem dan vooral contact met me op. Ik vind het belangrijk om samen met jou je klacht te bespreken en te zoeken naar een oplossing. Daarnaast is feedback op mijn functioneren voor mij zeer waardevol. 

Als je een klacht hebt, kan je bellen of mailen:

Telefoon: 040-2900473 of stuur een bericht aan info@echografie.nl. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Graag maken we binnen één week een afspraak voor een gesprek,  zodat we alle tijd hebben om ongestoord te kunnen praten. Misschien is het raadzaam om iemand mee te nemen naar dit gesprek. Ik streef ernaar de klacht binnen 1 maand te hebben afgehandeld. We zullen dit afsluiten met een schriftelijke samenvatting van hetgeen besproken is.

Mocht het gesprek voor jou geen bevredigende uitkomst hebben, en heb je behoefte aan een onafhankelijk oordeel, dan kan je je richten tot Klacht & Company. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt en beoordeeld of jouw klacht gegrond is. Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling door Klacht & Company, dan kunt u de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie EZa.

Contactinformatie kunt u vinden op www.eza.nl