Echografie.nl

De 13-weken echo

De 13 weken echo is een medisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap. Bij dit onderzoek kijkt de echoscopiste of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Ernstige afwijkingen- zoals een open schedel of groot defect in de buikwand- kunnen zo, mogelijk vroeg, in de zwangerschap worden ontdekt.

De 13 weken echo wordt aangeboden in het kader van de landelijke wetenschappelijke IMITAS-studie en wordt vergoedt vanuit het Ministerie van VWS. Er wordt bij deze echo geen uitspraak gedaan over het geslacht!

Klik hier voor meer informatie over de 13 weken echo. https://www.pns.nl/