Echografie.nl

Aorta-scan voor senioren

Tijdbom in de buik!

Echografie.nl is lid van de Aortastichting die een landelijk netwerk vormt, om senioren preventief te scannen, om zo het risico op het scheuren van een aneurysma aorta abdominalis (AAA), een verwijding van de buikslagader, op te sporen en zo deze te verkleinen.

Een verwijding kan, wanneer deze scheurt, levensbedreigend zijn. Voorafgaande zijn er meestal geen klachten of symptomen. Jaarlijks sterven minstens 1000 mensen , voornamelijk senioren, maar waarschijnlijk is dit aantal nog hoger.

In Nederland lopen ruim 50.000 senioren rond met een “tijdbom”  in hun buik zonder dit te weten. Door preventief onderzoek, een simpele echo-meting, kan een aneurysma eenvoudig worden ontdekt. Normaal heeft de aorta een doorsnede tussen de 10 en 20 mm. Vanaf 30 mm spreekt men van een aneurysma. Bij een grotere verbreding tussen 50/55 mm is het risico van preventief opereren lager dan het risico op een levensbedreigende bloeding. Door operatief ingrijpen kan worden voorkomen dat de aorta scheurt.

Het landelijk invoeren van dit eenvoudig preventief onderzoek, zoals bijvoorbeeld het borstonderzoek, is het speerpunt van de Aortastichting, om zo het aantal sterfgevallen door AAA drastisch te verminderen.

Een AAA-Quickscan duurt ongeveer 10 minuten, is zinvol vanaf 55 jaar en de kosten bedragen €40,- Een deel van de opbrengt komt ten goede aan de stichting.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar www.aortastichting.nl, maar u kunt mij natuurlijk ook altijd bellen of mailen. 040 2900473 of