Echografie.nl

Overige echo's zoals groeiecho en ligging placenta

Naast de 20-weken echo kun je via jouw behandelaar ook bij ons terecht voor o.a.:

De termijnbepaling

De termijnbepaling wordt ook wel een eerste echo genoemd. Hierbij wordt onder andere het embryo opgemeten zodat we de duur van de zwangerschap en de uitgerekende datum kunnen bepalen.

Een groeiecho

Deze echo wordt uitgevoerd als er bij het onderzoek door de verloskundige onzekerheid heerst omtrent de groei van de baby. Aangezien de groei nauw samenhangt met de gezondheid van de baby is voldoende groei zeer belangrijk.

Een gynaecoloog of de verloskundige beoordeelt de groei van je baby door de hoogte van de baarmoeder te voelen. Vaak voelen zij voldoende om te bepalen of de baby goed groeit. Als de baarmoeder niet naar verwachting groeit, dan groeit de baby misschien te langzaam of juist te snel. Je wordt dan doorverwezen om een groeiecho te maken. Met zo'n echo is de groei heel nauwkeurig te meten. 

Een liggingsecho

Bij twijfel omtrent de ligging van de baby kan de verloskundige of huisarts je doorverwijzen voor een liggingsecho. Hierbij kunnen we bepalen of de baby in een hoofd-, dwars- of stuitligging ligt.

Placentalokalisatie

Wanneer er een vermoeden bestaat dat de placenta over de ingang van het baarmoederhalskanaal ligt (placenta previa), kunnen we aan de hand van deze echo de positie van de placenta bepalen.

Controle echo na bloedverlies

Een echo in een vroeg stadium van de zwangerschap dat uitsluitsel kan geven over de oorzaak van het bloedverlies.

Bovengenoemde medische echo's worden vergoed door je zorgverzekeraar.