Echografie.nl

De 20-weken echo SEO

Iedere zwangere vrouw krijgt de medische 20-weken echo, oftewel het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), aangeboden. Het SEO is een officieel bevolkingsonderzoek en wij hanteren hiervoor de landelijke richtlijnen. Deze zijn te vinden onder de zoekterm 'SEO' op de website: www.rivm.nl.

 

Ouders mogen zelf kiezen waar ze het SEO laten maken. Deze echo wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Bij de 20 weken echo zijn zichtbare afwijkingen meestal goed op te sporen. Het doel van de 20 weken echo is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open ruggetje en er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen. Verder kijken we of het kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is, ook wordt de placenta en de navelstreng beoordeeld.

Via jouw behandelaar kun ook bij ons terecht voor de 20-weken echo, evenals de andere medische echo's. Hierbij kun je denken aan een termijnbepaling, groei-echo, placentalokalisatie of liggings-echo. Deze echo's worden vergoed door je zorgverzekeraar.

Voor meer informatie: download hier de officiële folder over de 20 weken echo van het RIVM (PDF)