Echografie.nl

Proclaimer

De website die je nu bezoekt is gemaakt om je een idee te geven van de praktijk van echografie.nl. Verder geeft hij een indruk en een overzicht van de therapieën- en behandel-methoden waarvoor je bij ons terecht kunt.
De gegeven informatie is niet geschikt voor zelf medicatie. Er worden geen persoonlijk adviezen gegeven. Overeenkomsten met klachten en symptomen van jouw, betekenen niet dat de adviezen gelijk zullen zijn. Voor mensen met dezelfde klacht bestaan vaak andere behandeladviezen. Alleen in persoonlijk overleg met een arts of echoscopiste kan een voor jouw geschikt advies worden verkregen.
De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter fouten of onvolkomenheden in zitten. Echografie.nl en haar medewerkers hebben deze website met zorg samengesteld. Toch kunnen er onverhoopt fouten voorkomen. Mocht je een dergelijke fout ontdekken dan horen wij dat natuurlijk graag van je. Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van onze eigen website en hopen dat dit ook het geval zal zijn bij websites waarvan zich op deze site een link bevind. De verantwoordelijkheid daarvan ligt vanzelfsprekend bij de websitehouders.

Alle informatie die je ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor je ze hebt verstrekt. Je kunt ten allen tijden jouw bij ons bekende gegevens opvragen en inzien.