13-weken echo

De 13-wekenecho is een medisch onderzoek dat wordt uitgevoerd tussen 12+3 weken en 14+3 weken. Het wordt ook wel Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (ETSEO) genoemd.

Tijdens deze echo onderzoeken we je kindje op eventuele lichamelijke afwijkingen die al vroeg in de zwangerschap waarneembaar zijn, zoals een open schedeltje of een defect in de buikwand. 

De 13-wekenecho wordt aangeboden in het kader van de landelijke wetenschappelijke IMITAS-studie en wordt vergoed door het Ministerie van VWS. 

Belangrijk om te weten is dat we bij deze echo geen uitspraak doen over het geslacht! Wil je toch graag weten of je een jongetje of een meisje krijgt, maak dan een aparte afspraak.

Op de overheidswebsite over pre- en neonatale screeningen (PNS) vind je meer informatie over de 13-wekenecho.

20-weken echo

Elke zwangere vrouw krijgt een medische 20-wekenecho aangeboden. Dit zogeheten Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO) is een officieel bevolkingsonderzoek. Ik heb hiervoor een vergunning van Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland (SPSZON). 

Je kunt de 20-wekenecho laten doen als je tussen de 18 weken + 5 dagen en 21 weken zwanger bent. Je zorgverzekeraar vergoedt die eenmalig.

Bij de 20-weken echo zijn zichtbare afwijkingen meestal goed op te sporen, zoals een open ruggetje of een open schedel. Ook eventuele andere afwijkingen kunnen we bij deze echo beoordelen. Denk daarbij aan hartafwijkingen, een gaatje in het middenrif, nierafwijkingen en skeletafwijkingen.

Daarnaast beoordelen we of je kindje goed groeit, of er voldoende vruchtwater is en kijken we naar de ligging van de placenta. 

Tijdens deze echo kunnen we ook het geslacht bepalen van je baby.
Als je erom vraagt, vertel ik het je.

Op de overheidswebsite over pre- en neonatale screeningen (PNS) vind je meer informatie over de 20-wekenecho.

Overige echo's

Naast de 13-weken en 20-weken echo, kan je ook bij ons terecht voor talloze andere echo’s;

  • Groei-echo
  • Liggingsecho
  • ​Placentalokalisatie-echo​
  • Controle-echo na bloedverlies